Els Ateneus Cooperatius es sumen al programa Aracoop per a renovar, ampliar i enfortir l’economia social i cooperativa.

Amb l’objectiu d’ampliar la capacitat d’arribada al territori es creen 10 Ateneus Cooperatius interconectats en xarxa i distribuïts a tota Catalunya.

Lideren els Ateneus més de 120 entitats socials, cooperatives, entitats locals i altres agents referents de l’ecosistema

Què són els Ateneus Cooperatius?

Els Ateneus Cooperatius són l’espai de trobada, aprenentatge i reflexió col·lectiva, cooperació i transformació social per:

– Esdevenir un espai de referència al territori

– Visibilitzar l’economia social i cooperativa

– Fomentar la creació de noves empreses de l’economia social

– Generar riquesa i ocupació de qualitat als territoris

– Una porta d’entrada a l’economia social on trobar recursos i serveis

– Punt d’informació sobre economia social i cooperativa

– Jornades i tallers

– Acompanyament a mida

– Formació

– Laboratori de bones pràctiques i rèplica

 

A qui s’adreça?

– Emprenedores i emprenedors

– Entitats de l’economia social

– Empreses

– Centres educatius

– Gestories i assessories

– Ciutadania en general

– Els ateneus cooperatius són un espai obert a tothom per a  generar economia social des del i per el territori.

Quins són els ateneus cooperatius?

Coneix la resta d’Ateneus Cooperatius