Dilluns 9 d'octubre de 10h a 14h a COÒPOLIS

en col·laboració amb Calidoscoop.

Formació adreçada a persones que treballen en règim d’autònomes, en espais de treball compartits o des de casa.

Continguts

– Característiques principals del model cooperatiu: definició, valors i principis cooperatius
– Aspectes d’organització i funcionament (societari, règim econòmic, fiscal, laboral), constitució i entorn de suport.
– Diferències entre els models de cooperativa de treball associat i cooperativa de serveis enfocada a l’agrupació d’autònoms i professionals
– Gradació en la intensitat de cooperació (expectatives, imaginari comú); possible itinerari de cooperativa de serveis a cooperativa de treball
– Breu esquema del procés de constitució i de transformació

En col·laboració amb Calidoscoop

Referent en la promoció de l’economia social, l’emprenedoria i el cooperativisme
L’eina per dinamitzar i canalitzar les potencialitats dels agents que actuen com a motors de desenvolupament econòmic i social en el territori. Volem promoure un desenvolupament local basat en l’economia social i sostenible que contribueixi a la creació d’ocupació, l’enfortiment del teixit empresarial i la cohesió social.

On? Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona.

C/Constitució, 19. Bloc 8, Nau 54.