Jornada: El potencial de les cooperatives a l’exercici professional

n el marc del Congrés de les Professions, organitzat per la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, el COAC organitza conjuntament amb Coòpolis la jornada “El potencial de les cooperatives a l’exercici professional”.

L’acte tindrà lloc el dilluns 26 de juny a les 18 h a la Sala d’Actes de plaça Nova, moderarà la cooperativa Lacol i comptarà amb la intervenció de les següents cooperatives:
· Labaula (Arquitectura)
· Arkenova (Enginyeria)
· COS (Salut)
· Iacta (Advocacia)

Malgrat la presència històrica i actual de cooperatives al nostre país, les professions de col·legiació obligatòria n’havien quedat pràcticament el marge fins als darrers anys, excepte per comptades excepcions. A dia d’avui trobem diverses cooperatives de treball creades els darrers anys en sectors com el de l’arquitectura, l’enginyeria, el dret o la salut.

Quins són els avantatges i els reptes que han d’afrontar aquestes cooperatives? Com s’organitzen? Què poden oferir a la societat? Estan els col·legis preparats per a aquest model?

En parlarem de tot plegat amb una entitat de cada àmbit a través de preguntes formulades pel públic. L’acte comptarà també amb l’assistència de representats dels diferents col·legis professionals.
L’acte és gratuït, però cal inscripció prèvia.