Compra i contractació pública responsable

El departament de consultoria d’Opcions ofereix una formació tècnica per reforçar les capacitats de les administracions i el teixit socioecònomic local en el seu rol de promotors del mercat social.

Objectius:

· Proporcionar eines practiques per a la consideració d’aspectes ambientals socials i de bon govern (ASG) en la contractaci6 publica.
· Contextualitzar les possibilitats que ofereix el marc legal vigent a l’hora d’incorporar consideracions ASG a la contractació.
· Acompanyar a les persones tècniques responsables de la preparació i seguiment de licitacions, d’acord amb experiències reals específiques.
· Donar a conèixer casos reals de bones pràctiques en contractació pública responsable.

Metodologia:

La sessió formativa s’estructura en dos blocs:
· Bloc 1: Presentació de continguts teòrico-pràctics. Possibilitats legals d’introducció d’aspectes ASG, casos reals de bones practiques i metodologia d’anàlisi d’impactes associats a l’exercici de compra.

·Bloc 2: Aplicació pràctica dels continguts. Anàlisi de contractes reals escollits per les administracions assistents (1-3 contractes en funció del cas), aplicant la metodologia i els coneixements adquirits.

Es treballarà en grup d’acord amb el sector o familia de compra, de manera que persones de diferents administracions o entitats puguin compartir coneixements, experiències i resoldre dubtes alhora que estableixin relacions.

Materials:

Els documents de suport a la sessió inclouran la presentació utilitzada, amb referències externes per ampliar la informació, i el resum executiu de l’estudi de CPR, elaborat per Opcions i SETEM.

Equip docent:

La formació la impartiran Amanda Ortega i ltziar Müller

Propers esdeveniments