Una economia solidària per a tothom? Persones migrades a l’ESS

Jornada de reflexió organitzada conjuntament amb Migress i la XES.

Considerem important reflexionar plegats sobre com podem establir ponts de comunicació i accions encaminades a enfortir els llaços entre el teixit solidari i  la població migrada.

Creiem que es important reflexionar sobre algunes qüestions com:  quin rol pot tenir el moviment cooperatiu i solidari davant de l’enduriment de les polítiques migratòries? pot ser un ecosistema  vehicle d’ inclusió i rebuda? té la capacitat per fer-ho? existeixen vies de comunicació actives vers la població migrada? Qui s’ha d’apropar a qui?  hi pensem juntes?

 

Confirmeu assistència al correu: juan@bcn.coop