La planificació comercial a les cooperatives

L’acció comercial de les nostres cooperatives implica un procés previ d’anàlisi de l’entorn, del mercat, del sector que afecta l’activitat econòmica de l’empresa, així com prendre decissions en relació als objectius estratègics comercials marcats. En un segon moment, cal passar a l’acció, “del paper al carrer”. Una planificació comercial, un full de ruta, serà l’eina que ens permetrà poder avançar per assolir fites establertes.

Metodologia: La sessió tindrà dues parts diferenciades en les que en un primer es farà una presentació teòrica en relació als aspectes claus i bàsics de la planificació comercial i en un segon moment es procedirà a acompanyar a les persones assistents a elaborar, en grups, una planificació comercial, a mode d’exercici pràctic al voltant del l’eina del pressupost comercial.

 

Propers esdeveniments