Dimecres 4 d’octubre, de 16h a 19h a Coòpolis.

>> Formació adreçada a: col·lectius i persones interessades en les opcions que ofereixen les finances ètiques a l’hora de gestionar els estalvis; i les assegurances ètiques per a la cobertura de les seves activitats.

 

Les entitats i agents financers convencionals basen el desenvolupament de la seva activitat i els seus objectius en la persecució d’un rendiment econòmic tan alt i immediat com sigui possible.

Com a resposta a la configuració del sistema financer i partint del principi de posar les persones al centre de les activitats econòmiques,  neixen les finances ètiques, que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals; i esdevenen així una eina per a la societat.

L’assegurança ètica, com a part de la finança ètica, forma part de les estratègies d’articulació del mercat social i de la transició cap a una nova economia social i solidària.

Aquesta visió canvia completament les motivacions, objectius i accents de la intermediació financera respecte a la  tradicional. La intermediació financera entesa com a eina al servei de les persones i mai com una eina simplement de negoci. Es tracta de rescatar el valor social dels diners.

 

 

Formació realitzada en col·laboració amb: COOP57 i ARÇ Assegurances

 

ON? Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

C/ Constitució, 19.