L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, de la teoria a la pràctica.
Com estem aterrant 3 aspectes clau del model?

Aquests darrers anys estem veient com el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús va germinant pel territori català a través d’algunes experiències consolidades i el naixement de nous projectes. Tot i així la manca d’un marc legal que delimiti amb precisió les característiques de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús pot donar lloc a concrecions diferents del model per part de cadascuna de les experiències, pel que fa a qüestions jurídiques, econòmiques, arquitectòniques, etc.

 

Des de Coòpolis i La Dinamo coorganitzem una jornada per poder aprofundir i debatre col·lectivament sobre com anem concretant alguns aspectes rellevants en la definició del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, des de les experiències ja existents i des d’aquelles que encaren ara el procés de promoció.

Compartir els debats i reflexions que anem desenvolupant en el si dels nostres grups i avançar col·lectivament en la definició d’un model comú i transformador.

Proposem realitzar una jornada enfocada al propi sector, que permeti desenvolupar alguns debats ja iniciats en trobades anteriors, enlloc d’una jornada amb ponències de persones amb expertesa o de difusió del propi model, que ja se n’estan realitzant darrerament.

 

El debat girarà entorn 3 temes molt concrets, que des del nostre punt de vista, marquen la línia política del model que estem impulsant:
– aportacions inicials i quotes d’ús mensuals
– mecanismes d’acumulació col·lectiva de recursos
– transmissió del dret d’ús dels habitatges

 

La jornada s’estructurarà en 3 blocs:

a) una presentació inicial, en què s’expliqui com es concreta cada un dels aspectes proposats en les diverses experiències, (20-30’)

b) 3 debats paral·lels, un per cada aspecte, en grups de treball i ( 45’)

c) posada en comú i relat en plenari del debat i les conclusions de cada un dels grups. (60′)

Des de La Dinamo es recolliran els debats desenvolupats a la jornada per poder-ne fer un document resum com a devolució de la jornada, que permeti anar construint un coneixement comú i compartit de sector i pugui servir també als grups que estiguin en el procés de promoció.

 

Per a la presentació inicial s’ha convidat diverses experiències que ja han realitzat els debats plantejats o estan actualment abordant-los.

Organitzen:

Activitat oberta al públic

Confirmeu assistència a: info@ladinamofundacio.org

ON? A Coòpolis, Can Batlló.

C/Constitució 19. Bloc 8, Nau 54