Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, és un dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona.

En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, s’orienta prioritàriament a la creació de noves cooperatives així com a la generació de llocs de treball en cooperatives existents.

Sumant les capacitats del territori, de les administracions públiques i de les organitzacions de l’economia social i solidària barcelonina, Coòpolis vol esdevenir un espai de referència per persones i entitats que vulguin formar-se i rebre suport en processos de constitució de noves iniciatives cooperatives.

 

Situat al complex veïnal de Can Batlló, Coòpolis promou un ecosistema d’activitat socioeconòmica i formativa, de generació d’ocupació i d’impacte social. Un laboratori per la intercooperació i l’enfortiment econòmic local. Una eina per construir ciutats cooperatives: els  nous territoris de la cooperació econòmica, social i solidària.

L’equip promotor del projecte està format per les cooperatives:

LCIquadrat

La Ciutat Invisible, Cooperativa

La Ciutat Invisible és un projecte cooperatiu i autogestionari que té com a objectiu la construcció d’alternatives laborals al treball assalariat i precari que ens imposa el sistema econòmic capitalista.

La seva activitat està dirigida a crear i difondre continguts crítics que impulsin processos de transformació política i social. En els últims anys ha dut a terme projectes i col·laboracions en els àmbits d’activitat de la docència i la formació, de la recerca i de la consultoria. També és membre actiu de diversos espais, xarxes i organitzacions.

Ha estat l’entitat impulsora del projecte Coòpolis, actuant com a beneficiària del programa Ateneus Cooperatius 2016-2017.

laCOL

LaCol, Arquitectura Cooperativa

Cooperativa d’arquitectes, aporta a Coòpolis la seva experiència en estratègies participatives i dinàmiques de generació d’idees i processos. És, també, una de les entitats promotores en la vessant de definició de projecte i adequació del programa de l’edifici als usos i serveis previstos en la nova seu. Actualment participa en diversos projectes i xarxes.

logoBCN

Impuls Cooperatiu de Sants

El projecte Impuls Cooperatiu de Sants és una iniciativa promoguda per  l’Associació per l’impuls de l’Economia Cooperativa i Comunitària de Sants-Montjuic

 

L’associació és l’aposta jurídica i estratègica de la xarxa d’economia social i solidària de Sants, un espai de trobada i coordinació on hi participen cooperatives de treball així com iniciatives d’economia comunitària ubicades al recinte de Can Batlló; i altres projectes econòmics i comunitaris.

 

L’associació  persegueix agrupar totes les iniciatives de l’economia cooperativa i comunitària dels barris de Sants i impulsar noves experiències que afrontin la resolució de necessitats col·lectives des de pràctiques autogestionàries, emancipadores i solidàries.

Des del 2018 se sumen també les cooperatives:

Grup Cooperatiu ECOS

La Ciutat Invisible és un projecte cooperatiu i autogestionari que té com a objectiu la construcció d’alternatives laborals al treball assalariat i precari que ens imposa el sistema econòmic capitalista.

La nostra activitat està dirigida a crear i difondre continguts crítics que impulsin processos de transformació política i social.

 

Bàsicament, en dues direccions:

  1. La potenciació i construcció de xarxes d’intercooperació vinculades amb l’economia solidària i feminista.
  2. L’extensió de pràctiques polítiques autoorganitzades i autònomes de reapropiació de la política a nivell local.
colectiu_ronda_80651

Col·lectiu Ronda

lesguard

L’Esguard