6 de juliol, de 10h a 14h

En col·laboració amb Col·lectiu Ronda.

1. L’Opció cooperativa
Què és i per què una cooperativa?
L’activitat cooperativitzada i la diversitat de cooperatives
Principals avantatges de la cooperativa

2. Com funciona?
Les persones, el centre de la cooperativa
Regulació del treball
Òrgans socials
Règim econòmic
Règim fiscal
Règim laboral i afiliació a la Seguretat Social

3. Exemples d'empreses recuperades

INSCRIU-TE