Adreçats a: Persones o col·lectius que estan en procés de constitució de la seva cooperativa i que tenen dubtes concrets. Es recomana haver participat de la càpsula formativa “Com constituir una cooperativa de treball” i haver tingut una reflexió i/o treball col·lectiu previ entorn a aquests punts per tal que la sessió sigui profitosa.

La definició dels estatuts socials

DL 12/2 d'10h a 13h

Bases de la societat
Tipologia de les persones sòcies. Drets i deures
Règim econòmic
Govern, gestió i representació
Dissolució i liquidació

 

DILLUNS 12/2 de 10h a 13h

El pla de viabilitat

DT 13/2 d'10h a 13h

 Estructura d’ingressos i despeses
Compte de resultats abreujat
Balanç de situació
Quadre de Tresoreria
Pla d’Inversió

DIMARTS 13/2 de 10h a 13h

L'elaboració del reglament de règim intern

DJ 15/2 de 10h a 13h

Importància dels processos i organització de l’activitat

Règim de prestació de serveis

Sostenibilitat de la nostra activitat

Resolució de conflictes

Aposta per la intercooperació

 

DIJOUS 15/2 de 10h a 13h

ON? Can Batlló. C/Constitució 19. Bloc 11, Sala 2.

<M> Pl. de Sants, Mercat Nou