4 de juliol. de 10h a 14h

en col·laboració amb Col·lectiu Ronda

Continguts

1. L’Opció cooperativa
- Què és i per què una cooperativa?
- L’activitat cooperativitzada i la diversitat de cooperatives

2. Com funciona?
- Les persones, el centre de la cooperativa
- Regulació del treball
- Òrgans socials
- Règim econòmic
- Règim fiscal
- Règim laboral i afiliació a la Seguretat Social
- Obligacions documentals amb el registre de cooperatives

3. La cooperativa versus altres fórmules societàries
- SCCL vs SL
- Principals avantatges de la cooperativa

INSCRIPCIÓ