[FEINA] Gerència empresarial a SOM ENERGIA

L’equip de gerència liderarà el negoci de Som Energia, gestionant els recursos per acomplir els objectius fixats per la cooperativa. El lloc de feina de gerència empresarial tindrà la responsabilitat de garantir la viabilitat econòmica i assolir les fites que es marquin des d’un punt de vista estratègic empresarial i financer, en sintonia amb els valors de l’entitat. A la vegada, tindrà la responsabilitat de treballar conjuntament amb la gerència cooperativa…

Vols publicar una oferta de feina?

El servei de taulell d’anuncis de Coòpolis s’adreça a totes les cooperatives amb seu social o activitat econòmica a la ciutat de Barcelona. També es podran fer públiques les ofertes enviades a través d’altres mitjans digitals propis del centre (web, e-mail, butlletí electrònic i xarxes socials) Si no hi ha cap indicació per part de l’entitat convocant les ofertes es retiraran del web al cap d’un mes d’haver estat publicades. Coòpolis…