Traductor/a i coordinador/a de comunicació a OLISTIS SCCL

OLISTIS és una empresa de serveis lingüístics i culturals que ha adoptat la forma de cooperativa de treball associat, assumint així els valors de l’economia social i solidaria i del cooperativisme.

OLISTIS vol garantir una presencia activa i eficient a les xarxes socials i difondre missatges clars, coherents i adaptats a la diversitat d’objectius de la cooperativa, inclosa la diversitat lingüística. L’objectiu és confiar les tasques comunicatives a un/a traductor/a professional que pugui treballar en les seves combinacions lingüístiques.

Més informació en aquest enllaç