Coòpolis ofereix, també, una cartera de serveis als centres de formació professional i a les universitats per promoure l’economia social i solidària i visualitzar una altra sortida professional.

  • Càpsules formatives

  • sobre els valors i les pràctiques de l’economia social i solidària i el cooperativisme. Oferim tallers, intercanvis d’experiències, rutes i altres formats que puguin encaixar amb les necessitats de cada centre.

  • Formacions a mida per al professorat

  • per a que es pugui incorporar l’economia social i solidària i el cooperativisme al centre.

Si tens interès en treballar l’economia social i

solidària, i el cooperativisme

al teu centre educatiu

Posa’t en contacte