Valoracio acompanyament CERCLE

  • Valora de l'1 (molt malament) al 5 (molt bé) els següents aspectes del curs: