Aquest any des de Coòpolis engeguem el procés de co-creació per definir com ha de ser la comunitat d’incubació i l’espai físic que es preveu que obri les seves portes a Can Batllò a l’octubre del 2019. Aquest procés de co-creació i disseny col·lectiu el pensarem i el farem entre totes: cooperatives de l’Ateneu, cooperatives i persones vinculades als espais d’incubació i co-treball de Barcelona i també persones i projectes que estan emprenent de forma cooperativa, en totes les seves fases, i que tenen molt a aportar com a protagonistes i futurs acollits en aquest espai.

ACTIVITATS DEL CERCLE

• Un Catàleg de bones pràctiques d’espais d’incubació, principalment de Catalunya, amb alguns casos d’altres llocs.

• La realització de  14 tallers de co-creació per definir, conceptualitzar i dissenyar de forma col·lectiva com ha de ser la Comunitat d’Incubació de Coòpolis del futur (2 sessions generals i 12 de temàtiques, abordant les migracions, l’educació, la mobilitat, la dimensió comunitària, entre moltes d’altres).

• Un espai de co-treball provisional per iniciar aquesta comunitat d’incubació que pot acollir a projectes

• Tallers grupals i acompanyaments a la consolidació

 

Volem que aquesta comunitat d’incubació per a projectes cooperatius i comunitaris, que alhora també acollirà un espai de co-treball, generi dinàmiques de col·laboració, co-gestió i compromís amb la comunitat per afavorir al màxim totes les potencialitats d’intercooperació a Barcelona.

 

Podeu consultar el calendari complet de sessions i també la documentació que es va generant de les sessions ja fetes, a través de

ACTIVITATS PASSADES

Coordinen el projecte de l’espai d’incubació