Un dels àmbits emergents que s’ha detectat al llarg de 2017 ha estat el dels projectes vinculats al cooperativisme de plataforma, vinculats a sectors concrets o generats de la seva vessant instrmental en mans de professionals per poder posar una forma jurídica intercedida entre la seva activitats i els clients.

El segon dels casos considerem que cal ser estudiat amb molt deteniment, atès les experiències que s’han donat a diversos territoris de l’Estat Espanyol, i que estan sent qüestionades per part de la inspecció de treball, estudiant bé les fórmules legals que, si bé mantinguin els objectius d’aquestes plataformes, se separin dels procediments i les pràctiques poc cooperatives que s’hi ha associat.

On detectem que estan emergint projectes singulars als que cal dedicar-hi especial atenció és en sectors concrets d’activitats, sovint de base tecnològica, on la precarització de les condicions de treball és una tònica dominant. Com a cas de referència 2017-2018 des de Coòpolis s’ha donat suport i acompanyament a la iniciativa liderada per extreballadores de les plataformes de distribució de menjar a domicili (Stuart, Deliveroo, Glovo…) en la cerca de constituir un projecte cooperatiu que pugui fer aquest mateix servei, alhora que dignifiqui les condicions laborals de les persones que duen a terme l’activitat. El 2017 s’ha acompanyat el projecte per a que s’incorpori al projecte de La Comunificadora, de l’Ajuntament de Barcelona, i per a que descriguin un projecte per la convocatòria dels projectes singulars 2017-2018, de la mà de Gedi, SCCL.

L’èxit en la constitució i inici d’activitats d’aquesta primera experiència pot comportar que altres sectors o activitats que es trobin en situacions similars (alt contingut tecnològic, precarització de les condicions laborals) puguin seguir el mateix camí.