Des de Coòpolis-Ateneu Cooperatiu hem vist la necessitat d’abordar un camp de coneixement que no ha estat explorat prèviament: la realitat del cooperativisme cultural a Barcelona.

Els objectius de Coòpolis per a aquest eix són:

– Posar en valor a les cooperatives del sector de la cultura com a part de la gestió comunitària de la cultura de la ciutat.

– Difondre les conclusions de la recerca i la Guia pràctica per al Cooperativisme cultural en diferents activitats de la ciutat.

– Millorar la presència de cooperatives del sector cultural en l’organització i desenvolupaments d’actes i esdeveniments culturals a la ciutat, recplicant el model de gestió comunitària i cooperativa realitzat al BAM-Cultura Viva a altres esdeveniments de la ciutat.

– Donar a conèixer els principis i procediments per a la creació de cooperatives a membres de les associacions culturals amb activitat econòmica i afavorir la creació de llocs de treball.

– Afavorir mitjançant formació i assessorament a les associacions culturals amb activitat econòmica destacada per la seva transformació a cooperatives.

Les pràctiques cooperatives de la cultura estan conformant una nova onada de cooperativisme cultural. En quins sectors emergeixen les iniciatives barcelonines de l’economia cooperativa de la cultura? Quines de les seves pràctiques poden fer front als reptes culturals? En la present guia trobaràs recursos per a crear cooperatives culturals, ja sigui per a satisfer les necessitats econòmiques, socials i culturals de les persones que creen cultura, com per a experimentar altres formes de viure-la. Et proposem explorar models econòmics i societaris cooperatius: et convidem a formar part de la cultura cooperativa!

 

>> Descarrega la Guia pràctica per al cooperativisme cultural

 

Comptem amb la col·laboració de les següents entitats per al desenvolupament d’aquest eix:

LCIquadrat