Des de Coòpolis-Ateneu Cooperatiu hem vist la necessitat d’abordar un camp de coneixement que no ha estat explorat prèviament: la realitat del cooperativisme cultural a Barcelona.

Els objectius de Coòpolis per a aquest eix són:

– Posar en valor a les cooperatives del sector de la cultura com a part de la gestió comunitària de la cultura de la ciutat.

– Difondre les conclusions de la recerca i la Guia pràctica per al Cooperativisme cultural en diferents activitats de la ciutat.

– Millorar la presència de cooperatives del sector cultural en l’organització i desenvolupaments d’actes i esdeveniments culturals a la ciutat, recplicant el model de gestió comunitària i cooperativa realitzat al BAM-Cultura Viva a altres esdeveniments de la ciutat.

– Donar a conèixer els principis i procediments per a la creació de cooperatives a membres de les associacions culturals amb activitat econòmica i afavorir la creació de llocs de treball.

– Afavorir mitjançant formació i assessorament a les associacions culturals amb activitat econòmica destacada per la seva transformació a cooperatives.

El 22/12 s’ha iniciat el Cicle de Debats «Cap a una Cultura Cooperativa». La iniciativa és fruit de la col·laboració de Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona i el programa Cultura Viva, de recerca i desenvolupament de projectes que treballa des de la relació entre les comunitats, les institucions i els espais independents de la cultura a partir del reconeixement i l’enfortiment de la producció cultural descentralitzada, participada i en xarxa.

Durant el curs 2017-18 hi ha previstes diverses accions vinculades a l’eix de cultura i cooperativisme, que considera clau dins el seu programa. Els objectius són posar en valor les cooperatives del sector de la cultura i millorar-ne la seva presència, donar eines a projectes culturals per a constituir-se en cooperatives, enxarxar i enfortir els vincles entre projectes per a generar Mercat Social en l’àmbit de la cultura.

Comptem amb la col·laboració de les següents entitats per al desenvolupament d’aquest eix:

LCIquadrat
18033461_1485551338186683_4365502326478010638_n