Les entitats que duen a terme el projecte actualment són:

La Ciutat Invisible, Cooperativa

La Ciutat Invisible és un projecte cooperatiu i autogestionari que té com a objectiu la construcció d’alternatives laborals al treball assalariat i precari que ens imposa el sistema econòmic capitalista.

La seva activitat està dirigida a crear i difondre continguts crítics que impulsin processos de transformació política i social. En els últims anys ha dut a terme projectes i col·laboracions en els àmbits d’activitat de la docència i la formació, de la recerca i de la consultoria. També és membre actiu de diversos espais, xarxes i organitzacions.

Col·lectiu Ronda

Col·lectiu Ronda és una cooperativa d’advocats i advocades, dedicada l’assessoria jurídica, laboral i de l’economia social. En els darrers anys ha desenvolupat diversos projectes vinculats a l’economia social i solidària. En el cas de Coòpolis, durant el curs 2016-2017, porta a terme algunes formacions específiques, així com algunes col·laboracions en acompanyaments i/o informes jurídics específics.

LaCol, Cooperativa d’arquitectes

Cooperativa d’arquitectes, aporta a Coòpolis la seva experiència en estratègies participatives i dinàmiques de generació d’idees i processos.
És, també, una de les entitats promotores en la vessant de definició de projecte i adequació del programa de l’edifici als usos i serveis previstos en la nova seu.
Actualment participa en diversos projectes i xarxes.

Grup Cooperatiu ECOS

ECOS està format actualment per 18 cooperatives sòcies, que donen feina estable a més de 110 persones i agrupen 7.200 persones sòcies de consum, de branques d’activitat diverses. Disposa de dos locals que funcionen
com a comunitats de treball, agrupant 35 empreses de l’economia social i cooperativa.

Treballa per promoure la intercooperació, la generació de nous projectes, i la sensibilització i l’apropament a la ciutadania de les alternatives que ofereix l’ESS. Participa a la convocatòria de projectes singulars i a altres accions del Programa Aracoop.

Impuls Cooperatiu de Sants

L’associació és l’aposta jurídica i estratègica de la xarxa d’economia social i solidària de Sants, un espai de trobada i coordinació on hi participen cooperatives de treball així com iniciatives d’economia comunitària ubicades al recinte de Can Batlló; i altres projectes econòmics i comunitaris.

L’associació  persegueix agrupar totes les iniciatives de l’economia cooperativa i comunitària dels barris de Sants i impulsar noves experiències que afrontin la resolució de necessitats col·lectives des de pràctiques autogestionàries, emancipadores i solidàries.

L’Esguard

L’Esguard és una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que ofereix, principalment, serveis en educació en el lleure, com ara menjadors escolars, extraescolars, casals i colònies d’estiu, acollides infantils, treball amb joves i dinamitzacions territorials. Són membres de diversos organismes i xarxes.

Desenvolupa accions de l’àrea educativa del projecte Coòpolis.

Formen part del CERCLE MAR

La Fàbrica

La Fàbric@ SCCL és una cooperativa de treball associat que es dedica a la intervenció comunitària
i promou l’economia social solidària i el cooperativisme a partir de processos sociocomunitaris. Al
Poblenou, treballen en el marc de la Taula Eix Pere IV, donant suport, gestionant projectes, i
acompanyant el procés sociocomunitari i participatiu que està tenint lloc en aquest barri. I han estat donant suport, fins fa uns mesos, al procés seguit per Barceloneta Proa a la Mar.

 

Associació Barceloneta Alerta

Gestiona el Pla Comunitari de la Barceloneta des del seu inici i, d’entre els diversos projectes en marxa, Barceloneta Proa a la Mar, una iniciativa comunitària de desenvolupament local, orientada als àmbits sociolaboral, formatiu, marítim i d’economia social i solidària. Té experiència en el mapatge d’entitats i iniciatives de l’ESS; la programació d’accions de sensibilització i divulgació; els acompanyaments a col·lectius o iniciatives de l’ESS; i la formació. Una de les especificitats del projecte, és que compta amb un Punt d’Informació i Orientació Laboral comunitari.

Taula Eix Pere IV

La Taula Eix Pere IV és una plataforma ciutadana, constituïda en associació de segon grau, que té per objectiu impulsar noves activitats cíviques, culturals, socials, urbanístiques i econòmiques a tot l’entorn del carrer Pere IV. Tenen experiència en: formació, suport, acompanyament i orientació de projectes i iniciatives; dinamització, difusió i sensibilització a l’entorn; generació de processos participatius i comunitaris amb el veïnat; dinamització de l’espai de cotreball Perequartu); i la gestió d’espais i equipaments comunitaris

Formen part del CERCLE CONSUM

QUÈVIURE

És la primera distribuïdora majorista de consum responsable que ofereix productes ecològics, de comerç just i fets per cooperatives. És, també, un punt de trobada de consumidors organitzats i productors per tal de facilitar i promoure el consum d’uns i la feina dels altres, creant una xarxa d’economia productiva real, fonamentada amb la col·laboració, la confiança i la corresponsabilitat.

OPCIONS

És una plataforma de construcció de mercat social a Catalunya que té com a objectiu incrementar de forma disruptiva el consum, tant privat com públic, en l’espai de l’economia social i solidària.

Proporciona eines operatives de consum i compta amb diversos acords d’intercooperació i col·laboració amb cooperatives i entitats del món associatiu, cultural i d’acció social del país. Ha participat a la convocatòria de projectes singulars i a altres accions del Programa Aracoop.

FETS

És una associació de segon nivell que té com a principal línia d’actuació la difusió de les finances ètiques i solidàries. Desenvolupa projectes educatius als centres educatius, participa i col·labora en campanyes comunicatives, i promou espais de trobada entre les entitats locals europees i internacionals de finances ètiques. L’any 2009 va impulsar el Segell ETHSI a través de l’Observatori de les Finances Ètiques.

SOSTRE CÍVIC

Treballa en la promoció de les alternatives d’accés a l’hàbitat basades en models del bé comú, assequible i no especulatius, i per aconseguir una oferta d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a través d’una cooperativa mixta de persones consumidores i usuàries i d’habitatge. Des de fa uns anys promou la creació d’habitatges cooperatius en diversos indrets. La cooperativa compta amb 15 grups actius que promouen projectes arreu del territori català i està fent un treball d’enfortiment, formació i apoderament de nous grups. Ha participat, també, a la convocatòria de projecte singulars.