Les entitats que duen a terme el projecte actualment són:

La Ciutat Invisible, Cooperativa

Ha estat l’entitat impulsora del projecte Coòpolis, actuant com a beneficiària del programa d’Ateneus Cooperatius 2016-2017 i 2017-2018, amb un assoliment a la primera convocatòria de 21 constitucions de cooperatives i la inserció de 75 persones a l’ESS i de 21 constitucions i 61 insercions en el cas de la segona convocatòria. En els últims anys ha dut a terme projectes i col·laboracions en els àmbits d’activitat de la docència i la formació, de la recerca i la consultoria. També és membre actiu de diversos espais, xarxes i organitzacions.

LaCol, Cooperativa d’arquitectes

Cooperativa d’arquitectes, aporta a Coòpolis la seva experiència en estratègies participatives i dinàmiques de generació d’idees i processos.
És, també, una de les entitats promotores en la vessant de definició de projecte i adequació del programa de l’edifici als usos i serveis previstos en la nova seu.
Actualment participa en diversos projectes i xarxes.

Impuls Cooperatiu de Sants

És una associació que aglutina diferents projectes cooperatius i iniciatives d’economia comunitària a Sants que té com a objectiu dinamitzar l’economia cooperativa, social i solidària, a partir d’accions que contribueixin a l’extensió i enfortiment de les iniciatives socioeconòmiques locals i a la creació de nous llocs de treball en l’àmbit del cooperativisme i l’economia solidària. És, també, entitat agrupada de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona al llarg de les dues edicions anteriors, 2016-2017 i 2017-2018.

Grup Cooperatiu ECOS

ECOS està format actualment per 18 cooperatives sòcies, que donen feina estable a més de 110 persones i agrupen 7.200 persones sòcies de consum, de branques d’activitat diverses. Disposa de dos locals que funcionen com a comunitats de treball, agrupant 35 empreses de l’economia social i cooperativa. Treballa per promoure la intercooperació, la generació de nous projectes, i la sensibilització i l’apropament a la ciutadania de les alternatives que ofereix l’ESS. Participa a la convocatòria de projectes singulars i a altres accions del programa Aracoop i ha estat participant de l’ateneu cooperatiu al llarg de la convocatòria 2017-2018.

Col·lectiu Ronda

És una cooperativa d’advocats i advocades, dedicada a l’assessoria jurídica, laboral i de l’economia social. En els darrers anys ha desenvolupat diversos projectes vinculats a l’economia social i solidària. En el cas de Coòpolis, durant el curs 2016-2017 i 2017-2018, ha portat a terme algunes formacions específiques, així com algunes col·laboracions en acompanyaments i/o informes jurídics específics.

 

L’Esguard és una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que ofereix, principalment, serveis en educació en el lleure, com ara menjadors escolars, extraescolars, casals i colònies d’estiu, acollides infantils, treball amb joves i dinamitzacions territorials. Són membres de diversos organismes i xarxes.

Desenvolupa accions de l’àrea educativa del projecte Coòpolis.

La Pera Comunicació

És una cooperativa de nova creació formada per professionals de la comunicació que incorpora a la seva metodologia els valors de l’economia solidària i la perspectiva feminista durant les diferents fases del procés comunicatiu; prioritzant el treball amb projectes transformadors i la intercooperació. Durant les dues primeres convocatòries, una de les sòcies ha format part de l’estructura tècnica de Coòpolis realitzant les tasques de comunicació de l’Ateneu i de les línies estratègiques; i a partir d’aquesta, n’assumeixen la gestió a través de la cooperativa.

Formen part del CERCLE MIGRACIONS

MigrESS

L’Associació Migració i economia social i solidària MigrESS porta dos anys incidint en el teixit de l’ESS per incloure la interculturalitat i l’antiracisme dins els seus valors. Ha estat col·laborant amb l’Ateneu duent a terme tallers de sensibilització dirigides a persones migrades per donar a conèixer els principis de l’ESSC i oferir assessoria a iniciatives que vulguin constituir-se com a format associatiu o cooperatiu i accions de sensibilització al teixit local de l’ESSC en relació a la necessitat d’introduir una perspectiva intercultural i diversa a les seves organitzacions.

 

IACTA SOCIOJURÍDICA

Cooperativa d’advocades dedicada a l’atenció, acompanyament, mediació i representació lletrada a persones en els seus processos jurídics. Al llarg del curs 2017-2018 han dut a terme diverses formacions i acompanyaments d’assessorament jurídic per fomentar la creació de cooperatives i d’ocupació dins del col·lectiu de persones migrades, així com la incorporació de persones migrades per part d’entitats de l’ESS.

Cooperativa de venda i serveis, que té per objectiu donar resposta a les necessitats d’inclusió social, laboral i relacional de les persones migrades en situació de vulnerabilitat que realitzen activitats de venda ambulant a la nostra ciutat. Els valors com a cooperativa són: l’ajuda mútua, la solidaritat, la transparència, la honestedat, l’interès pels altres i la cultura de pau.

Formen part del CERCLE CONSUM

QUÈVIURE

És la primera distribuïdora majorista de consum responsable que ofereix productes ecològics, de comerç just i fets per cooperatives. És, també, un punt de trobada de consumidors organitzats i productors per tal de facilitar i promoure el consum d’uns i la feina dels altres, creant una xarxa d’economia productiva real, fonamentada amb la col·laboració, la confiança i la corresponsabilitat.

OPCIONS

És una plataforma de construcció de mercat social a Catalunya que té com a objectiu incrementar de forma disruptiva el consum, tant privat com públic, en l’espai de l’economia social i solidària.

Proporciona eines operatives de consum i compta amb diversos acords d’intercooperació i col·laboració amb cooperatives i entitats del món associatiu, cultural i d’acció social del país. Ha participat a la convocatòria de projectes singulars i a altres accions del Programa Aracoop.

FETS

És una associació de segon nivell que té com a principal línia d’actuació la difusió de les finances ètiques i solidàries. Desenvolupa projectes educatius als centres educatius, participa i col·labora en campanyes comunicatives, i promou espais de trobada entre les entitats locals europees i internacionals de finances ètiques. L’any 2009 va impulsar el Segell ETHSI a través de l’Observatori de les Finances Ètiques.

SOSTRE CÍVIC

Treballa en la promoció de les alternatives d’accés a l’hàbitat basades en models del bé comú, assequible i no especulatius, i per aconseguir una oferta d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a través d’una cooperativa mixta de persones consumidores i usuàries i d’habitatge. Des de fa uns anys promou la creació d’habitatges cooperatius en diversos indrets. La cooperativa compta amb 15 grups actius que promouen projectes arreu del territori català i està fent un treball d’enfortiment, formació i apoderament de nous grups. Ha participat, també, a la convocatòria de projecte singulars.