Obrim aquest espai per a fomentar la intercooperació amb els diferents Ateneus de la XAC!

Per ara servirà de recollida d’informació i es reenviarà internament, podem valorar fer un espai virtual de consulta per compartir-ho.

PROPOSTES D'INTERCOOPERACIÓ

Iniciatives a desenvolupar entre varis Ateneus

Omplint aquesta fitxa poder fer propostes d’intercooperació perquè arribin a tots els Ateneus.

COMPARTIR EINES, RECURSOS i MATERIALS

Posem en comú el que ja hem treballat

Recursos, materials, formacions, documents…. que podeu compartir des del vostre Ateneu amb la resta.

Com és l'organització interna de cada Ateneu?

Volem posar en comú com és el funcionament de cada Ateneu per a reforçar-nos entre totes amb el saber acumulat.

Ompliu la fitxa amb la informació sobre el vostre Ateneu!