El model procomú a les cooperatives: cooperativisme obert

Objectius:

– Entendre el model procomú en l’economia; les seves formes tradicionals i la seva revitalització en els procomuns de coneixement, tecnològics i urbans.

– Conèixer el model de sostenibilitat del procomú

– Conèixer la confluència entre nous procomuns i cooperativisme, les propostes de cooperativisme obert i cooperativisme de plataforma, les seves implicacions i debats obertes

Descripció: l’economia del procomú és present a moltes societats, però va ser desplaçada als marges en aquelles on l’estat nació, la industrialització i el capitalisme es van implantar. El primer cooperativisme va ser una resposta a la destrucció de les economies comunals. Amb el desplegament d’internet i de les pràctiques de compartir i autogestionar comuns urbans aquests model productiu s’ha tornat a posar al centre de l’economia amb el coneixement i les tecnologies lliures; l’amenaça d’apropiació per part de les corporacions que busquen maximitzar el lucre torna a tenir resposta en els instruments del cooperativisme però plantejant una coproducció en obert i enxarxada.

Metodologia:

– Presentació del marc teòric i conceptual

– Joc de l’economia procomú com aproximació al model

– Anàlisi  de casos a partir del model de sostenibilitat procomú

– Aplicació del marc als projectes dels participants

Propers esdeveniments