Com actua la incubació als barris?

Com actua la comunitat d’incubació als barris?

Quin paper voldrien tenir els diferents col·lectius dels barris a l’espai d’incubació?

En aquesta sessió que es farà al Poble Sec a l’espai que Cooperasec té al carrer Blai ens agradaria reflexionar al voltant de com la comunitat d’incubació pot anar més enllà de l’espai físic de Can Batlló i quin paper poden tenir a l’espai d’incubació els diferents col·lectius que treballen per l’economia social i solidària als barris. Tant aquells que són «nodes de Coòpolis» a partir d’un pla de treball acordat amb l’ateneu cooperatiu de Barcelona, com altres equipaments rellevants, com poden ser InnoBa o Hangar, o projectes amplis de zona com el Pol cooperatiu del Besós.

El procés de co-disseny, de febrer a juny, inclourà 14 sessions a les quals esteu convidades si voleu facilitar l’ampliació de l’economia social i solidària i altres models comunitaris tot desplaçant l’economia capitalista extractiva.

Proposta d’àmbits:

MIGRACIONS // CURES I FEMINISMES // COMUNITARI/ COMUNS URBANS // USOS D’ESPAIS // BARRIS/TERRITORI // CAN BATLLÓ // EDUCACIÓ i RECERCA // INTERCOOPERACIÓ/ INTEGRACIÓ COOPERATIVA // CULTURA I ARTÍSTIC // RECICLATGE/ REUTILITZACIÓ/ E. CIRCULAR // MOBILITAT i MAKERS // CONSUM // TECNOLOGIES LLIURES

 

Seguirem metodologies que ens permetin:

• Construir un imaginari compartit de la incubadora com a dispositiu generador i consolidador d’economia cooperativista i comunitària
• Detectar les necessitats individuals i grupals
• Definir entre totes els principals valors sustentats per una àmplia majoria
• Detallar els requeriments de la infraestructura de l’espai d’incubació, infraestructura tecnològica i canals de relació/comunicació.
• Establir l’estructura organitzativa per a la co-gestió de l’espai i altres infraestructures, així com els requeriments i capacitats tècniques per mantenir el bon funcionament

Podeu seguir tot el procés de co-diseny a través de 

Propers esdeveniments