El model de negoci: el canvas social

Formadores: Ana Álvarez i Jordi Framis, de LabCoop

Objectius:
1. Donar a conèixer el CANVAS: una eina per a l’anàlisi i plantejament del model de sostenibilitat de la cooperativa o noves línies d’activitat d’aquesta
2. Aprofundir en els aspectes diferencials de l’aplicació del CANVAS SOCIAL en relació al CANVAS clàssic en projectes cooperatius
3. Reflexió, anàlisi i plantejament per part de cada cooperativa participant en relació al seu propi CANVAS SOCIAL

 

Descripció: L’eina CANVAS és un element clau, de base, per tal de reflexionar, analitzar o fer nous plantejaments en relació a les activitats econòmiques de les nostres cooperatives, afectant, de forma global, al model de sostenibilitat de la cooperativa, o ja sigui per què es vol encetar una nova línia d’activitat i volem conèixer les possibilitat d’èxit i el seu potencial.

 

Metodologia: La sessió tindrà dues parts diferenciades en les que en un primer es farà una presentació teòrica del model de sostenibilitat CANVAS i en un segon moment es procedirà a acompanyar a les persones assistents a elaborar, en grups, un CANVAS, a mode d’un exercici pràctic al voltant del l’eina.

Propers esdeveniments