Drets laborals i procés de regularització de les persones migrades

L’objectiu de la sessió és facilitar que les persones participants puguin engegar amb èxit la incorporació d’una persona sense papers, en tant que treballadora o sòcia de treball, mitjançant un procediment de regularització administrativa. Amb aquesta activitat volem donar a conèixer en quins supòsits es pot plantejar amb garanties, tant amb relació a la persona migrant com per a l’entitat que fa la incorporació.

Continguts

-Importància de l’alta a la Seguretat Social, drets bàsics que protegeix i com es duu a terme. Com encarar aquesta qüestió amb qui ens contracta.
-Principals condicions laborals i drets bàsics reconeguts a les treballadores de la llar familiar: salari, horaris, descansos i drets de modificació i extinció del contracte.

Perfil d’entrada

Xerrada informativa sobre els requeriments i el procés per incorporar a una persona sense papers mitjançant el procediment de regularització per arrelament social de la Llei de Estrangeria, des de una vessant pràctica.

Activitat del Cercle Migracions

Propers esdeveniments