Sessió de co-creació de l’espai des de l’Educació i Recerca

Quin paper ha de tenir l’educació i la recerca a la incubadora?

Pot la comunitat d’incubació ser també una comunitat d’aprenentatge?

Quina relació hi poden tenir els centres educatius, especialment les cooperatives d’estudiants?

S’hi poden incubar projectes de recerca?

Pot la recerca, tant la independent que es fa des de les cooperatives com l’acadèmica, ajudar a connectar la teoria amb els projectes econòmics? Com es poden obtenir dades per al seu anàlisi i posterior aplicació?

Pot ser investigada la mateixa comunitat d’incubació?

En aquesta sessió que es farà a l’Escola Lliure el Sol, al mateix edifici de Rosa Sensat i altres projectes educatius, al costat de les Darassanes, al Raval, ens agradaria reflexionar sobre si la comunitat d’incubació pot ser-ho també d’aprenentatge i sobre el rol com els centres educatius s’hi poden relacionar. Al mateix temps que ens preguntem com tant la recerca independent que es fa des de les cooperatives i la recerca que es fa des de les universitats pot tenir un paper en la incubació; tant si és possible incubar recerca com si es pot aplicar una dimensio investigadora als projectes econòmics.

Comencem a dibuixar la futura Comunitat d’incubació de Coòpolis, els seus espais, model de gestió i organització.

El procés de co-disseny, de febrer a juny, inclourà 14 sessions a les quals esteu convidades si voleu facilitar l’ampliació de l’economia social i solidària i altres models comunitaris tot desplaçant l’economia capitalista extractiva.

Proposta d’àmbits:

MIGRACIONS // CURES I FEMINISMES // COMUNITARI/ COMUNS URBANS // USOS D’ESPAIS // BARRIS/TERRITORI // CAN BATLLÓ // EDUCACIÓ i RECERCA // INTERCOOPERACIÓ/ INTEGRACIÓ COOPERATIVA // CULTURA I ARTÍSTIC // RECICLATGE/ REUTILITZACIÓ/ E. CIRCULAR // MOBILITAT i MAKERS // CONSUM // TECNOLOGIES LLIURES

Seguirem metodologies que ens permetin:
• Construir un imaginari compartit de la incubadora com a dispositiu generador i consolidador d’economia cooperativista i comunitària
• Detectar les necessitats individuals i grupals
• Definir entre totes els principals valors sustentats per una àmplia majoria
• Detallar els requeriments de la infraestructura de l’espai d’incubació, infraestructura tecnològica i canals de relació/comunicació.
• Establir l’estructura organitzativa per a la co-gestió de l’espai i altres infraestructures, així com els requeriments i capacitats tècniques per mantenir el bon funcionament

Volem veure, per exemple, com podem crear un dispositiu transicional que contribueixi a ampliar i consolidar l’espai de l’economia cooperativista i comunitària. Quins són els requeriments que han de definir l’espai físic de la incubadora a Can Batlló i la seva (auto)gestió i la seva actuació sectorial i territorial als barris de Barcelona més enllà de La Bordeta, si té un espai en l’ecosistema de l’ESS barceloní, metropolità, català, ibèric, mediterrani, europeu i internacional; i com s’ha de relacionar i coordinar amb altres agents.

Podeu seguir tot el procés de co-diseny a través de 

Propers esdeveniments