Com determinen els espais allò que hi passa?

Com determinen els espais allò que hi passa?

Com la configuració de l’espai pot facilitar la creació d’economia

cooperativa i comunitària? Com fer espais flexibles i

reconfigurables?

Com imaginem els usos dels espais projectats a Can Batlló?

I més enllà de Can Batlló… quins espais fa servir la comunitat d’incubació?

En aquesta sessió que es farà a la seu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, a Sants, ens agradaria reflexionar entorn dels usos dels espais. Coòpolis té en marxa la reforma del bloc 8 de Can Batlló i té projectada la reforma futura del bloc 4. Hi ha una previsió de com seran aquests espais que deixa marge de flexibilitat per pensar com configurar-los físicament, quins usos fer-hi i sota quines condicions. Abordarem això per als espais de cotreball, els espais d’allotjament d’empreses, els tallers d’oficis i semi-industrials, espais de trànsit i espais polivalents.

 

 

El procés de co-disseny, de febrer a juny, inclourà 14 sessions a les quals esteu convidades si voleu facilitar l’ampliació de l’economia social i solidària i altres models comunitaris tot desplaçant l’economia capitalista extractiva.

Proposta d’àmbits:

MIGRACIONS // CURES I FEMINISMES // COMUNITARI/ COMUNS URBANS // USOS D’ESPAIS // BARRIS/TERRITORI // CAN BATLLÓ // EDUCACIÓ i RECERCA // INTERCOOPERACIÓ/ INTEGRACIÓ COOPERATIVA // CULTURA I ARTÍSTIC // RECICLATGE/ REUTILITZACIÓ/ E. CIRCULAR // MOBILITAT i MAKERS // CONSUM // TECNOLOGIES LLIURES

 

Seguirem metodologies que ens permetin:

• Construir un imaginari compartit de la incubadora com a dispositiu generador i consolidador d’economia cooperativista i comunitària
• Detectar les necessitats individuals i grupals
• Definir entre totes els principals valors sustentats per una àmplia majoria
• Detallar els requeriments de la infraestructura de l’espai d’incubació, infraestructura tecnològica i canals de relació/comunicació.
• Establir l’estructura organitzativa per a la co-gestió de l’espai i altres infraestructures, així com els requeriments i capacitats tècniques per mantenir el bon funcionament

 

 

Propers esdeveniments