Competències per enfortir els projectes

Formacions per enfortir projectes cooperatius que ja estan en marxa

El model de negoci: el canvas social

Data: 5 de juny de 2019

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Grup ECOS Casp

Descripció:

Objectius:

1. Donar a conèixer el CANVAS: una eina per a l’anàlisi i plantejament del model de sostenibilitat de la cooperativa o noves línies d’activitat d’aquesta

2. Aprofundir en els aspectes diferencials de l’aplicació del CANVAS SOCIAL en relació al CANVAS clàssic en projectes cooperatius

3. Reflexió, anàlisi i plantejament per part de cada cooperativa participant en relació al seu propi CANVAS SOCIAL

 

Atenció al conflicte i comunicació relacional per els equips de treball

Data: 11 de juny de 2019

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Grup ECOS Casp

Descripció:

Objectius:

* Compartir i reflexionar entorn a la comunicació interna de les nostres cooperatives.

* Facilitar eines per la millora de la comunicació relacional dels equips de treball.

* Compartir i reflexionar sobre el conflicte, com el vivim i com el gestionem.

* Facilitar eines per atendre’l: per identificar-lo i per abordar-lo

 

La planificació comercial a les cooperatives

Data: 12 de juny de 2019

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Grup ECOS Casp

Descripció:

Objectius:

Donar a conèixer els aspectes clau relacionats amb el mercat per tal de realitzar la planificació comercial de la cooperativa

Prendre consciència de les implicacions internes de cada cooperativa alhora de dur a terme la planificació comercial decidida

Reflexió, anàlisi i plantejament per part de cada cooperativa participant en relació a la seva pròpia planificació comercial.

S’introduirà el pressupost comercial com a eina clau per tal d’orientar-se a l’acció.

 

Propers esdeveniments