Competències per enfortir els projectes

La planificació comercial a les cooperatives

Data: 12 de juny de 2019

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Grup ECOS Casp

Descripció:

Objectius:

Donar a conèixer els aspectes clau relacionats amb el mercat per tal de realitzar la planificació comercial de la cooperativa

Prendre consciència de les implicacions internes de cada cooperativa alhora de dur a terme la planificació comercial decidida

Reflexió, anàlisi i plantejament per part de cada cooperativa participant en relació a la seva pròpia planificació comercial.

S’introduirà el pressupost comercial com a eina clau per tal d’orientar-se a l’acció.

 

Propers esdeveniments