Comunicació i relacions: Eines per sobreviure a les tensions a les nostres cooperatives

En aquest taller es treballen les dinàmiques de comunicació entre les persones que formen part de la cooperativa: apendrem a gestionar conflictes i tensions.

El taller és una continuïtat i aprofundiment del que es va realitzar en el mes de març. El taller serà vivencial, a partir de dinàmiques i jocs. Si no has vingut al primer taller, pots venir igual.

Propers esdeveniments