Cooperativisme i autoocupació: una altra manera d’accedir al mercat de treball?

Xerrada informativa sobre el cooperativisme com a forma d’organitzar una activitat econòmica i per accedir al mercat de treball, tot tenint en compte les dificultats que han d’afrontar les persones estrangeres sense autorització de treball.
 
L’objectiu de la sessió és que les persones participants tinguin un primer apropament al cooperativisme, aixi com a les formules per engegar un projecte autoorganització laboral, tenint en compte les limitacions derivades de la normativa d’estrangeria.
 
A la sessió hi intervindran persones vinculades a IACTA Sociojuridica, SCCL i a l’Eix Migracions de Coòpolis.
 
La sessió està adreçada a joves d’origen migrants ex-tutelats que vulguin engegar un projecte d’autoocupació a través de la formula cooperativa i a persones interessades en la temàtica.

Propers esdeveniments