Economia social i solidària als barris amb Coòpolis, Pam a pam, Xarxes Locals XES, modera CooPoblet

Economia social i solidària als barris amb Coòpolis, Pam a pam, Xarxes Locals XES, modera CooPoblet

5 d’octubre 19.00, a La caníbal SCCL – C. Nàpols, 314 – 08025 Barcelona

Com pot tenir l’economia social i solidària cura dels barris?

Les pràctiques econòmiques modifiquen els territoris des de l’urbanisme i les infraestructures a la composició social,  llavors podem orientar-les a repercutir positivament al territori que habitem. En aquest sentit, som teixit associatiu en relació amb altres agents del territori, i hem de pensar com entenent les diferents agents la cura del territori.

Com fan territori les nostres pràctiques econòmiques de cada dia?

Els fluxos de productes, serveis, informacions i relacions d’intercooperació i afectives que activem en la nostra pràctica laboral, de consum, etc. de cada dia són com una teranyina que uneix punts a vàries escales, veiem quin dibuix estem teixint.

Com afecta la macroeconomia als microterritoris?

Moltes de les transformacions més importants dels darrers anys es deuen a grans moviments a l’economia global i tanmateix les repercussions són més clarament visibles en espais petits.

Com intercooperar amb projectes d’economia solidària del teu voltant?

Propers esdeveniments