Què passa amb els ERTOs en el desconfinament?

Continguts:

1. Mesures socials en defensa de l’ocupació

2. Reial Decret Llei 18/2020: Comunicació respecte persones treballadores en situació de suspensió del seu contracte de treball o reducció de jornada.

3. Reial Decret Llei 18/2020: Comunicació respecte persones treballadores que reinicien la seva activitat totalment o parcial en situacions de força major parcial.

4. Reial Decret Llei 18/2020, de 9 de juny de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la cris sanitària ocasionada per la Covid-19.

5. Crisi sanitària de la Covid-19 i fases establertes per Govern. Evolució.

6. Fase 3: Desconfinament progressiu.

 

Equip docent:

La formació correrà a càrrec de l’equip docent de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Aquest taller tindrà un torn de paraules reservat a resoldre dubtes i consultes.

Propers esdeveniments