Gestió econòmica i tresoreria per a profans del sector cultural

Aquesta formació està adreçada a persones vinculades a projectes cooperatius en l’àmbit cultural que tot i no ser comptables, ni gestors econòmics ni tresoreres, necessiten un formació bàsica per defensar-se en la matèria.

L’objectiu de la sessió serà traduir els conceptes bàsics de la gestió econòmica, ajudar a tenir una visió general sobre les necessitats econòmiques de les organitzacions i contribuir a clarificar en quins aspectes cal posar especial atenció.

Continguts

– Diferències entre Pressupost i Tresoreria
– Comptabilitat per partida doble: què és? per a què serveix?
– Comptabilitat analítica: què és? per a què serveix?
– Balanç de Situació: què és? per a què serveix? Nocions sobre la seva interpretació.
– Pla de tresoreria: flux de caixa, cobraments i pagaments. Com fer un full de seguiment de tresoreria.
– Finançament de la cooperativa: aportació de les sòcies, tipus d’aportacions, préstecs, …
– Finançament de la cooperativa: recursos específics per a cooperatives (subvencions, entitats de crèdit, avals, préstecs, …)

Durada i metodologia

Durant les 3 hores que dura la sessió es farà un repàs per tenir nocions sobre tots aquests conceptes i la seva aplicació pràctica. Així mateix, s’obrirà un espai per a l’atenció a dubtes i preguntes que vulguin expressar i compartir els i les participants.

Equip docent

La sessió correrà a càrrec del Ricard Garcia i la Sabrina Ejarque del Col·lectiu Ronda. Ambdós professionals són expertes en matèria tributària, econòmica i comptable i s’ha especialitzat en entitats d’economia social i cooperatives.

Propers esdeveniments