Les relacions laborals a les cooperatives

Teniu dubtes en matèria laboral a la vostra cooperativa de treball? Amb aquesta formació volem respondre algunes de les preguntes freqüents que ens feu arribar als tallers formatius i assessorament que fem a Coòpolis:

 • Quin és el marc laboral aplicable als socis treballadors d’una cooperativa de treball associat?
 • Una cooperativa de treball associat pot tenir treballadors que no siguin socis?
 • La cooperativa de treball associat ha d’aplicar el conveni col•lectiu del seu sector?
 • Quin és el millor règim de cotització a la Seguretat social per a les persones sòcies treballadores, el règim general o els autònoms?
 • Poden els i les associades d’una cooperativa de treball treballar i cotitzar a temps parcial?

Aquest taller està adreçat a persones sòcies d’una cooperativa de treball associat. El contingut de la sessió serà el següent:

Sòcies de treball

 • Relació laboral de les sòcies treballadores
 • Règim de treball
 • Enquadrament a la Seguretat Social
 • La bestreta laboral
 • Cotització
 • La baixa de les sòcies

Treballadores contractades a la cooperativa

 • Limitació a la contractació
 • Tipus de contracte
 • Seguretat Social i afiliació
 • Salari
 • Cotització

Incorporació com a sòcies treballadores

 • Accés a la condició de sòcia
 • Període de prova
 • Capitalització

Propers esdeveniments