Pla estratègic i sostenibililitat transversal

L’objectiu d’aquesta formació és donar les eines necessàries per generar i consolidar projectes dins de l’economia cooperativa, social i solidària, elaborant un pla estratègic i de viabilitat financera, per tal que sigui sostenible en el temps.

 

Objectius específics

 • Definir el procés de construcció d’un Pla d’empresa més adient per a cadascuna de les entitats i els seus projectes i/o activitats.
 • Facilitar estratègies, processos i eines específiques pel projecte de forma coherent amb els valors de l’economia social i solidària.
 • Definir les variables crítiques i els objectius a assolir.
 • Enfortir l’entitat per a la gestió dels projectes, on les persones en són la base fonamental.

 

Programa

 • El centre del projecte: idea i equip
 • Pla estratègic operatiu
 • Introducció a la comptabilitat analítica
 • Construcció i estratègia de l’activitat
 • L’economia: pla de gestió i viabilitat del projecte

Cronograma

La formació té una durada de 12 hores repartides en tres sessions:

 • 21 de maig
 • 23 de maig
 • 28 de maig

En horari de 15 a 19h amb una metodologia de sessions formatives, que seran participatives i orientades a la pràctica per tal de poder assolir les eines necessàries per als vostres projectes particulars.

 

Equip docent
La formació la impartirà l’equip de la cooperativa Fasolà, 

un equip de cinc persones professionals amb un àmplia gamma d’experiències i que han decidit col·laborar per aconseguir un objectiu comú: Impulsar un nou paradigma social més equitatiu, sostenible i viable.

Van crear la cooperativa, ubicada a Gràcia, amb el propòsit de contribuir de manera innovadora a la sostenibilitat global a través de l’acompanyament transversal a persones i organitzacions.

Amb la seva activitat formativa, creativa i productiva aposten per una societat oberta que qüestioni els models actuals, que accepti la diversitat, que respecti a les persones i que integri els valors essencials del desenvolupament sostenible.

Les seves activitats es centren en col·laborar amb organitzacions en la gestió responsable de les persones a través de programes de formació i d’un acompanyament estratègic transversal; acompanyar professionals i persones particulars interessades en el seu creixement personal i desenvolupament professional; el disseny i realització de projectes de persones emprenedores i d’entitats, acompanyant-les en totes les seves decisions estratègiques; i l’elaboració de productes sostenibles i respectuosos amb el medi ambient desenvolupats sota els paràmetres de l’economia circular.

La formació la impartirà l’Esther Perelló i Piulats, qui afirma que «la tècnica és necessària, la passió indispensable». Es defineix com a «mamà, emprenedora convençuda i d’esperit encuriosit». És consultora en innovació estratègica transversal, lideratge col·laboratiu, viabilitat, economia social i solidaria i gestió d’equips.

Compta amb més de 20 anys de desenvolupament professional en diferents sectors i dins l’àmbit de les finances i emprenedora en el món de la hostaleria.

Actualment és sòcia fundadora de la cooperativa Fasolà i professora en diferents programes d’acompanyament a persones emprenedores i apoderament femení.

Propers esdeveniments