Presentació Projecte Cop de Coop

El projecte Cop de Coop al Barri Vell de Celrà, és un projecte finançat per la Generalitat de Catalunya, i impulsat per l’equip de l’engranatge amb la voluntat de dinamitzar la vida econòmica del centre històric del poble.

 

D’una banda, busquem locals buits que puguin acollir nous projectes comercials per nodrir la vida del barri.

I de l’altra, busquem equips de persones que tinguin un projecte econòmic i cooperatiu per tal d’emplaçar-se en els espais disponibles.

 

Les passes del projecte són:
– Contacte amb persones interessades i mapeig de locals disponibles al Barri Vell del poble
– Seleccionar els equips que tinguin un encaix amb els espais identificats
– Un mes de formació en temes vinculats al cooperativisme, la gestió d’equips i el projecte econòmic
– Acompanyament en la creació del Pla de Viabilitat Econòmica
– Acompanyament en el procés de constitució de la Cooperativa i l’encaix en el barri

L’activació de la vida comercial en el Barri Vell garanteix una millora en la qualitat de vida de tot el veïnat!

 

Més informació:  http://www.lengranatge.cat/cop-de-coop-al-barri-vell-de-celra

Propers esdeveniments