Sessió de co-creació de l’espai des de la perspectiva de l’economia feminista i les cures

Sessió 04 codisseny des de les cures i els feminismes

Quin paper han de tenir les cures en la incubació i com aquesta pot ser propagadora de l’economia feminista?

Com pot ser la comunitat d’incubació un dispositiu que propagui l’economia feminista en les iniciatives d’emprenedoria col·lectiva i consolidació cooperativa?

Quines pràctiques es poden dur a terme a la comunitat d’incubació que facilitin la incorporació d’una mirada feminista als seus espais de manera integral?

En aquesta sessió que es farà al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison al barri de Sant Pere de Ciutat Vella ens agradaria reflexionar entorn el paper que han de tenir les cures a la comunitat d’incubació, si aquesta pot ser un dispositiu que propagui l’economia feminista en les iniciatives d’emprenedoria col·lectiva i consolidació cooperativa, o quines pràctiques es poden dur a terme a la comunitat d’incubació que facilitin la incorporació d’una mirada feminista als seus espais, activitats i a les persones participants d’aquesta.

 

Procés de codisseny de la comunitat d‘incubació

Aquesta sessió forma part d‘un procés en 14 sessions per codissenyar de la comunitat i els espais d‘incubació de Coòpolis que, de febrer a juny de 2019. L‘objectiu és dotar-se d‘un recurs més que faciliti la consolidació i l’ampliació de l’economia social, solidària i comunitària tot desplaçant l’economia capitalista extractiva.

Després d‘una primera sessió per «posar-nos en dansa» el 18 de febrer a la Nau 69 de Can Batlló treballem el codisseny des de perspectives diferents, enriquidores i complementàries:

ELS BARRIS // CURES I FEMINISMES // CAN BATLLÓ/ COMUNS URBANS // USOS D’ESPAIS // MIGRACIONS // EDUCACIÓ i RECERCA // INTERCOOPERACIÓ/ INTEGRACIÓ COOPERATIVA // CULTURA I ARTÍSTIC // RECICLATGE/ REUTILITZACIÓ/ E. CIRCULAR // MOBILITAT i MAKERS // CONSUM // TECNOLOGIES LLIURES

 

Seguim metodologies que ens permeten:
• Construir un imaginari compartit de la comunitat d’incubació com a dispositiu generador i consolidador d’economia cooperativista i comunitària
• Detectar les necessitats individuals i grupals
• Definir entre totes els principals valors sustentats per una àmplia majoria
• Detallar els requeriments de la infraestructura de l’espai d’incubació, infraestructura tecnològica i canals de relació/comunicació.
• Establir l’estructura organitzativa per a la co-gestió de l’espai i altres infraestructures, així com els requeriments i capacitats tècniques per mantenir el bon funcionament

 

Volem veure com podem crear un dispositiu transicional que contribueixi a ampliar i consolidar l’espai de l’economia cooperativista i comunitària. Quins són els requeriments que han de definir l’espai físic de la incubadora a Can Batlló, la seva (auto)gestió i la seva articulació sectorial i territorial als barris de Barcelona, quin paper juga en l’ecosistema de l’ESS barceloní, metropolità, català, ibèric, mediterrani, europeu i internacional; i com s’ha de relacionar i coordinar amb altres agents.

 

Cada sessió té un equip organitzador i dinamitzador que convida persones i entitats que poden fer aportacions a la perspectiva adoptada; però si us interessa una sessió també podeu demanar participar-hi. Trobareu informació de les sessions a la secció incubació de la web de Coòpolis.

Podeu seguir tot el procés de co-diseny a través de 

Propers esdeveniments