Sessió de co-creació des de la comunitat de Can Batlló

  • Com s’articula la col·laboració entre la comunitat d’incubació i Can Batlló com a equipament d’autogestió comunitària?
  • Quins mecanismes d’interacció hauríem d’accionar entre les iniciatives de Can Batlló i la nova comunitat d’incubació per afavorir el conjunt del barri en tots els àmbits?
  • Com interacciona la comunitat d’incubació amb les iniciatives que formen part de Can Batlló i amb el seu entorn proper?

En aquesta sessió que es farà al mateix recinte de Can Batlló, al vestíbul i Sala 1, ens agradaria parlar de com el que ja és un conjunt d’equipaments d’autogestió comunitària, fruït d’un procés de lluites i auto-organització veïnal, acull i es relaciona amb la formació d’una nova comunitat entorn a la incubació de projectes de l’economia social, solidària i cooperativista. De com alguns projectes que han sorgit a Can Batlló (fusteria, imprempta, garatge, espai d’eines, associació de cervesers, escola Arcadia, biblioteca, etc) poden col·laborar i enriquir-se dels projectes incubats. I també com una comunitat d’incubació de ciutat s’implica i aporta al barri que l’acull. Explorarem si cal establir mecanismes de participació, gestió d’usos d’espais i altres recursos, quines complementarietats i singergies es poden establir.

Procés de codisseny de la comunitat d‘incubació

Aquesta sessió forma part d‘un procés en 14 sessions per codissenyar de la comunitat i els espais d‘incubació de Coòpolis que, de febrer a juny de 2019. L‘objectiu és dotar-se d‘un recurs més que faciliti la consolidació i l’ampliació de l’economia social, solidària i comunitària tot desplaçant l’economia capitalista extractiva.

Després d‘una primera sessió per «posar-nos en dansa» el 18 de febrer a la Nau 69 de Can Batlló treballem el codisseny des de perspectives diferents, enriquidores i complementàries. Ja hem fet sessions enfocant la perspectiva de la incubació:

  • des dels barris
  • des de l’educació i la recerca
  • des de les cures i els feminismes
  • des dels usos dels espais
  • des de les tecnologies lliures
  • des de la cultura i l’art

I volem seguir fent-ho des de Can Batlló i els comuns urbans, des de la diversitat i les migracions, des de la intercooperació, des del reciclatge i la cultura maker, des del consum i des de la mobilitat.

Seguim metodologies que ens permeten:
• Construir un imaginari compartit de la comunitat d’incubació com a dispositiu generador i consolidador d’economia cooperativista i comunitària
• Detectar les necessitats individuals i grupals
• Definir entre totes els principals valors sustentats per una àmplia majoria
• Detallar els requeriments de la infraestructura de l’espai d’incubació, infraestructura tecnològica i canals de relació/comunicació.
• Establir l’estructura organitzativa per a la co-gestió de l’espai i altres infraestructures, així com els requeriments i capacitats tècniques per mantenir el bon funcionament

Volem veure com podem crear un dispositiu transicional que contribueixi a ampliar i consolidar l’espai de l’economia cooperativista i comunitària. Quins són els requeriments que han de definir l’espai físic de la incubadora a Can Batlló, la seva (auto)gestió i la seva articulació sectorial i territorial als barris de Barcelona, quin paper juga en l’ecosistema de l’ESS barceloní, metropolità, català, ibèric, mediterrani, europeu i internacional; i com s’ha de relacionar i coordinar amb altres agents.

Cada sessió té un equip organitzador i dinamitzador que convida persones i entitats que poden fer aportacions a la perspectiva adoptada; però si us interessa una sessió també podeu demanar participar-hi. Trobareu informació de les sessions a la secció incubació de la web de Coòpolis.

Propers esdeveniments