Taller: convocatòria de subvencions d’incorporació de sòcies a cooperatives

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals 2018.

 

TALLER PRÀCTIC per conèixer les diferents passes a seguir per a sol·licitar la subvenció.

 

Com bé sabeu, amb l’entrada en vigor de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els tràmits davant de la Generalitat de Catalunya s’hauran de fer de manera electrònica.

 

A tal efecte, cal tenir present que les sol·licituds s’hauran de realitzar per via telemàtica, en format electrònic i per això, caldrà disposar de signatura electrònica.

 

Els imports de les subvencions son els següents:

 

· Per a nova creació: (12 mesos )
o Per incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys: 3.000.- €
o per menors de 30 anys i 45 anys o més: 5.000.- €
o per dones : 5.500.-€
o per persones amb discapacitat: 7.000.-€

 

· Per a consolidació:
o per incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys: 2.000.-€
o per menors de 30 anys i 45 anys o més: 4.000.-€
o per dones: 5.500.-€
o per persones amb discapacitat: 7.000.-€

 

Trobareu els formularis de sol·licitud i tota la informació relacionada amb la documentació i els requisits per accedir a les subvencions en el canal empresa: http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/, o a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya: http://tramits.gencat.cat

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-la-incorporacio-de-socis-o-socies-treballadors-es-o-socis-o-socies-de-treball-a-cooperatives-i-societats-laborals

 

Hi podran accedir les incorporacions de soci des de l’1 de juliol de 2017 i fins a la data de publicació de la Convocatòria.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de setembre de 2018.

Propers esdeveniments