Hi ha diferents recursos de finançament disponibles per als projectes cooperatius. Des de Coòpolis, facilitem l’accés a través de la col·laboració amb diferents entitats.

GOTEO

Goteo és la xarxa oberta de crowdfunding, col·laboracions i formació, líder en projectes d’innovació social.

ha experimentat un viratge molt interessant en els darrers dos anys, i ha desenvolupat força propostes al voltant del finançament de projectes de l’ESS. Una de les línies de treball que ha desenvolupat ha estat el Matchfunding, que és el finançament compartit entre la ciutadania d’una localitat o regió i l’administració local o regional corresponent.

RECURSOS DISPONIBLES

[GUIA PER A L’ELABORACIÓ D’UNA CAMPANYA DE CROWDFUNDING PER A COOPERATIVES]

[GUIA PER A LA DIFUSIÓ D’UNA CAMPANYA DE CROWDFUNDING]

PROJECTES DE COÒPOLIS QUE S’HAN FINANÇAT A TRAVÉS DE GOTEO

Mensakas

mensakas

CrearSA

CrearSA

Bloody Venus

bloddy venus

Coop57

cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat. Compta amb les següents línies de finançament:

 • Préstecs d’inversió
 • Finançament de circulant
 • Avançament de subvencions
 • Endossament de factures
 • Préstecs d’intercooperació

Fiare

és un banc cooperatiu que vol ser una eina al servei de la transformació social mitjançant el finançament de projectes de l’economia social i solidària i la promoció d’una cultura de la intermediació financera, sota els principis de la transparència, la participació, la democràcia i el crèdit com a dret. Financen projectes cooperatius que son sotmesos a una prèvia avaluació econòmica, social i ambiental. Els diferents sectors susceptibles de ser finançats són:

 • Sistema de benestar social
 • Eficiència energètica i energies renovables
 • Medi ambient
 • Agricultura de proximitat
 • Cooperació internacional
 • Animació sociocultural
 • Comerç just