Fins el 27/6: oberta la convocatòria de subvencions d’ESS de l’Ajuntament de Barcelona

Convocatòria de subvencions

Enguany es destinen un total de 600.000 per a subvencionar projectes o activitats que fomentin activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir a l’assoliment dels objectius del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019, promovent i reforçant les línies de treball del Pla, tot incloent el desenvolupament d’elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’Economia Social i Solidària, com la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

Destinataris/àries

Entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat que acompleixin els requisits de les bases i convocatòria. També agrupacions de persones pel que fa a projectes d’Economia Social i Solidària, concretament d’economia comunitària o col·laborativa de procomú, que no estan formalitzats amb forma jurídica.

 

 

Més informació i convocatòria: http://ajuntament.barcelona.cat/subvencionsESS/ca/