Filtrar per tipus de formacions i inscriu-te:

Sessions de codisseny de la incubadora

Sessions de codisseny de la incubadora

Entre febrer i juny 2019

Co-dissenyem la comunitat d'incubació de Coòpolis des de cultura - sessió 7

Data: 29-04-2019

Hora d'inici: 11:00

Hora de finalització: 13:00

Lloc: Diversos Espais

Adreça: Barcelona

Objectius: Quines necessitats d‘incubació tenen els projectes culturals? Quin paper podrà jugar la comunitat d'incubació per a la proliferació del llegat cultural i artístic? Quines interaccions haurien de produir-se entre el cercle de cultura i la comunitat d'incubació?

   Selecciona aquesta sessió
( Entra al teu compte o Registra 't per poder fer la inscripció.)

Co-dissenyem la comunitat d'incubació de Coòpolis des de la comunitat de Can Batlló - sessió 08

Data: 06-05-2019

Hora d'inici: 19:00

Hora de finalització: 21:00

Lloc: Diversos Espais

Adreça: Barcelona

Objectius: Com s'articula la col·laboració entre la comunitat d'incubació i Can Batlló com a equipament d'autogestió comunitari? Quins mecanismes d'interacció hauríem d'accionar entre les iniciatives de Can Batlló i la nova comunitat d'incubació per afavorir el conjunt del barri en tots els àmbits? Com interacciona la comunitat d'incubació amb les iniciatives que formen part de Can Batlló i amb el seu entorn proper? Fusteria col·lectiva, Impremta, Garatge, associació de cervesers, etc

   Selecciona aquesta sessió
( Entra al teu compte o Registra 't per poder fer la inscripció.)

Co-dissenyem la comunitat d'incubació de Coòpolis des de migracions - sessió 09

Data: 09-05-2019

Hora d'inici: 18:00

Hora de finalització: 20:00

Lloc: Diversos Espais

Adreça: Barcelona

Objectius: Com es pot facilitar des de la incubació l'auto-organització de les persones migrants i la seva participació en projectes de l'economia solidària? Com pot la comunitat d'incubació oferir recursos i ser un marc facilitador de cooperació i aliances?

   Selecciona aquesta sessió
( Entra al teu compte o Registra 't per poder fer la inscripció.)

Co-dissenyem la comunitat d'incubació de Coòpolis des d'intercooperació i integració cooperativa - sessió 11

Data: 20-05-2019

Hora d'inici: 16:00

Hora de finalització: 18:00

Lloc: Grup ECOS Casp

Adreça: C/Casp 43, Barcelona

Objectius: Quin paper pot jugar la comunitat d'incubació en la facilitació de la intercooperació i en la detecció d'oportunitats d'integració cooperativa? Es podrien fer sessions de mapatge de proveïdors i de volum de despesa per identificar espais potencials que no tenen un actor de l'ESS i es podria crear? Es podrien fer connexions singulars entre sectors aparentment molt diferents per trobar sinergies i col·laboracions? Es podrien fer diagnòstics per veure on l'ESS no té presència i fomentar-ho? I per veure on l'ESS depèn de proveïdors capitalistes més fortament i fomentar un canvi?

   Selecciona aquesta sessió
( Entra al teu compte o Registra 't per poder fer la inscripció.)

Co-dissenyem la comunitat d'incubació de Coòpolis des de l'àmbit de reciclatge i el maker - sessió 12

Data: 27-05-2019

Hora d'inici: 11:30

Hora de finalització: 13:30

Lloc: Diversos Espais

Adreça: Barcelona

Objectius: RECICLATGE: Quines oportunitats de generar economia ofereix l'economia circular? Com pot facilitar la creació de nous projectes? Com es reutilitza dins la comunitat d'incubació i com es fa perquè tots els projectes incorporin la dimensió ambiental? Té sentit un "circuit eReuse" dins Coòpolis? // MAKER: Pot ser la comunitat d'incubació també un espai de prototipat de productes? Com incloure la dimensió maker a una comunitat d'incubació? Com pot fer- se transversal, com pot ser un recurs de tots els projectes? Què podem aprendre dels makerspaces per crear una comunitat d'incubació? Com ens relacionem amb els Ateneus de fabricació? Com poden possibles nous espais maker intercooperar amb altres espais de Can Batlló com la fusteria o l'espai d'eines?

   Selecciona aquesta sessió
( Entra al teu compte o Registra 't per poder fer la inscripció.)

Selecciona a quines sessions et vols inscriure
Si no te'n surts amb el procés d'inscripció: contacta amb Coòpolis