Transformació social mitjançant la creació (Art&Coop)

ART&COOP

Cooperativa de treball d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que promou produccions artístiques per a la transformació individual i col·lectiva, a través dels valors dels processos creatius cooperatius. Acompanyen la transformació i el creixement de persones i col·lectius mitjançant la creació artística. Treball amb comunitats que no es coneixen però es troven esporàdicament (ex. Jornades, concressos, …), comunitats existents (ex. casal de joves, resid`pencies, escoles, …) i comunitats conformades expressament per al procés creatiu que s’acompanya. Incidencia en el benestar de les persones hospitaltzades i els seus acompanyants a através de l’art, la potenciació de l’empoderament i l’autoestina, d’una banda, i el canvi de percepció de l’entorn sanitari com un lloc estrany, propiciant una estada més agradable. Expressió artística per el creixement integral de les persones i les comunitats.

Acompanyen la transformació i el creixement de persones i col·lectius mitjançant la creació artística. Es defensa un nou model de producció cultural i artística, on el procés i els resultats tenen el mateix valor qualitatiu, i on els coneixements i les estructures dels sectors culturals, artístics i socials s’hibriden, generant noves dinàmiques transformadores i estètiques. Utilitzen diferents llenguatges artístics: teatre, teatre-moviment, arts plàstiques, cabaret, audiovisuals. Entenen l’art com un acte democràtic, on tots els agents implicats són creadors actius del producte artístic. Donen valor a totes les fases del procés de creació. Treballen amb una mirada holística. S’apropen a les comunitats per tal d’acompanyar a generar vies d’expressió i transformació col·lectives. Creuen en la capacitat de creixement i transformació de tothom, per això es defuig d’etiquetatges i es treballa els propis prejudicis prèviament, per a una millor intervenció. Els seus referents: les pròpies persones i referents artístics socioeducatius amb Paolo Freire, Augusto Boal i el Teatre de l’Oprimit, i el Teatre comunitari argentí.

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

La cooperativa neix com a evolució dels projectes d’art comunitari de l’Associació Marabal, entitat amb més de deu anys d’experiència en el sector de les arts aplicades. Mafrabal i Art & Coop segueixen en treball paral·lel i complementari, sumant esforços en la promoció i defensa de les arts transformadores. Marabal és formació, creació i arteràpia. Art & Coop són produccions i processos comunitaris.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

El retorn social de la cooperativa està en tota les seves activitats que desenvolupen, ja que en totes elles es treballa en un acompanyament per a la transformació i el creixement de persones i col·lectius mitjançant la creació artística. Aixií mateix, es treballa amb un enfocament de generar xarxa comunitària, com és el cas de la seva aposta per coordinar i gestionar el Pla Comunitari del barri del Poble Sec.

REPLICABILITAT

La replicabilitat d’aquesta proposta d’incidència comunitària es considera per la seva innovació a l’hora de treballar la creació artística com un mitjà per acompanyar la transformació i el creixement de persones i col·lectius. Els usos de diferents llenguatges artístics i metodologies participatives. Poder compartir aquests coneixements per generar noves pràctiques comunitàries des de la creació artística.

DADES DE CONTACTE