Projecte de vida en comunitat autogestionada (La Xarxaire)

LA XARXAIRE

La pràctica

La Xarxaire presenta un projecte de vida en comunitat autogestionat amb la finalitat última de ser coherent amb el model que defensa. Les sòcies i els socis de la cooperativa provenen d’àmbits professionals diversos com l’arquitectura, les ciències socials o l’artístico-cultural, persones amb trajectòries professionals i personals que han permès poder fer front a la majoria de les tasques que requereix la cooperativa d’habitatge, externalitzant només allò del que no n’és experta.
El col·lectiu s’organitza en comissions de treball que responen a les diferents àrees de la cooperativa com l’econòmica, la jurídica, la de manteniment, la de sostenibilitat, la de comunicació o la de projecció exterior, entre d’altres. La cooperativa es reuneix en assemblea setmanalment on es decideixen les línies estratègiques i les accions per dur-les terme per consens.
Per a la Xarxaire és tant important el què com el com. És per aquest motiu que es troba en un procés d’aprenentatge entorn el treball de processos basat alhora en els valors que promou l’economia de les cures creant espais on tothom pugui expressar-se amb llibertat i es senti partícep del projecte, fent visible i donant valor a totes les tasques.

El projecte

La Xarxaire és una cooperativa nascuda al barri de la Barceloneta formada per veïnes i veïns del barri que va començar a autoorganitzar-se arran del concurs de solars que l’Ajuntament va convocar a finals del 2016. La gran majoria del grup però ja estava enxarxat participant en diferents col·lectius i espais del barri.
Des de l’inici del projecte el grup coincideix en la voluntat de treballar col·lectivament davant la situació dramàtica que afronta el barri (gentrificació, massificació turística, especulació, expulsió del veïnat de tota la vida…), per un model alternatiu d’habitatge, transformador, que posi les persones, el veïnat i la sostenibilitat de la vida al centre, construint un projecte de vida en comú on l’arrelament al territori defineixi el col·lectiu. Una manera d’habitar en comunitat que prengui un compromís de retorn social vers el barri.
La Xarxaire vol ésser un espai cohesionat de gestió comunitària, un motor que ajudi a reproduir una altra manera d’habitar al barri, un impuls socioeconòmic i de dinamització cultural i artística local, una iniciativa del territori que enforteixi l’economia social i solidària del barri. Un col·lectiu
més del barri que defensi el tret identitari de la Barceloneta.

 

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

El barri de la Barceloneta és víctima d’una dramàtica expulsió del veïnat de tota la vida fruit de la gentrificació i l’especulació immobiliària que pateix el territori. Davant aquest context que afronta el barri, un territori amb una gran tradició cooperativista, la Xarxaire aposta per un model transformador d’habitatge posant les persones, el veïnat i la sostenibilitat de la vida al centre, prenent un fort i ferm compromís cap el seu entorn.
La Xarxaire vol reivindicar el dret a la vivenda contribuint a que es puguin crear altres formes d’accés a l’habitatge i de relació amb aquest. Un nou model transformador d’habitatge de gestió comunitària compromès amb el seu entorn que alhora pugui esdevenir un motor que reprodueixi aquest model a altres espais de la Barceloneta i de la ciutat.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

La Xarxaire farà de la seva planta baixa un aparador que esdevindrà una finestra i un altaveu per promoure les iniciatives artístiques, artesanes i culturals de la Barceloneta potenciant així el desenvolupament socioeconòmic del barri. Un projecte socioeconòmic transformador amb un impacte directe en el territori que defensi i proposi una alternativa real al model econòmic que impera a la nostra societat, fent visible i posant en valor l’economia local.

REPLICABILITAT

Un dels objectius de la cooperativa és donar a conèixer el projecte de La Xarxaire i el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a la Barceloneta contribuint a enfortir el model de cohabitatge a la ciutat i a consolidar el sector de l’economia social i solidària. El repte és poder continuar donant suport a aquelles persones i col·lectius que tenen la voluntat i l’interès de formar part en algun projecte cooperatiu, esdevenint La Xarxaire d’aquesta manera, una plataforma o un motor d’aquesta altra forma d’entendre l’habitatge al barri i a la ciutat.

DADES DE CONTACTE

La Barceloneta
laxarxaire@gmail.com
https://www.facebook.com/laxarxaire/