Comissió especifica de cura de l’equip (ALENCOP)

ALENCOP SCCL

Alencop és una cooperativa d’iniciativa social de recollida a domicili i tractament de ferralla. La seva missió és millorar les condicions de vida del col•lectiu de persones migrades en situación de irregularitat i per això de extrema vulnerabilitat, responent les seves necessitats bàsiques d’ocupació, formació, habitatge i regularització de la condició de resident.

Comissions mixtes destinades a la cura de les relacions entre els membres de l’equip de treball, estables i que formen part de l’organigrama de la cooperativa. Aquestes comissions velen per la resolució de conflictes, la bona entesa de les tasques i activitats relacionades amb el dia a dia del treball així com mantenir un bo clima entre l’equip de treball.

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

El fet de tenir un grup gran i molt diversos en quant a l’origen cultural ha generat conflictes entre els membres a partir dels quals es va crear les comissions.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

La millora de les relacions i a conseqüència la millora dels resultats del treball després de la creació de les pateixes.

REPLICABILITAT

A qualsevol projecte cooperativista pot haver conflictes entre les persones de l’equip. Pot ser replicable el fet de tenir comissions permanents establertes des de la seva creació per afrontar aquestes situacions de conflicte.

DADES DE CONTACTE

Sant Martí
info@alencoop.coop
http://alencop.coop/