Conèixer el territori (Cordada)

CORDADA

Organització de sortides i excursions guiades
Cursos diversos relacionats amb Alta Muntanya.

Treballem en el territori per oferir serveis a gent gran, en general, en la seva relació amb el territori.
Sensibilització medi-ambiental. Treballem la cura del territori i els sistemes ecològics.

 

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

Necessitat de fomentar el gaudi i el coneixement del territori, la muntanya catalana, els valors del excursionisme i l’amor a la natura. Portar a gent a zones de muntanya poc conegudes, arribant a molta més gent que l’habitual.
Facilitar l’accessibilitat a la muntanya de gent gran però que pot fer un esforç físic.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

Han facilitat que s’estableixin relacions entre poblacions i pobles diversos rurals i urbans.

REPLICABILITAT

És relativament fàcil replicar el projecte. L’interessant és desenvolupar la part social amb gent gran aturades, ex-presos, etc..

DADES DE CONTACTE

Sant Andreu
www.cordada.org
https://www.facebook.com/cordada/
secretaria@cordada.org