Consum cooperatiu al barri del Poble Sec

COOPERATIVA POSANT EN COMÚ SCCL

S’ofereix un punt de venta de productes d’alimentació i de neteja amb criteris agroecològics, un espai de trobada veïnal amb un servei de restauració i bar, un servei de càtering i un espai de criança compartida per a nens i nenes de 0 a 3 anys.

S’ha posat en comú un consum d’alimentació i productes de neteja amb una relació directa amb productors/es que treballen amb criteris agroecològics. S’ofereix un servei de càtering amb criteri agroecològic. Es disposa d’un espai per facilitar la trobada veïnal i col·lectius del barri, conjuntament amb una agenda cultural, amb un servei de bar i de menjador amb criteri agroecològic. S’ha organitzat un espai de criança compartida per a nens i nenes de 0 a 3 anys.

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

Aquesta iniciativa parteix d’una proposta d’articulació d’experiències associatives que cobrien diferents necessitats, i en el marc d’una cooperativa de consum i usuaris sense afany de lucre s’unifiquen totes aquestes iniciatives afavorint la intercooperació entre les persones sòcies de la cooperativa, i possibilitant generar noves línies de cooperativització del consum. Iniciativa d’articular la part econòmica en el marc de l’Ateneu Cooperatiu La Base.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

L’activitat econòmica de la cooperativa possibilita que una part dels seus excedents reverteixin en cobrir la part associativa de l’Ateneu La Base, com a espai de trobada veïnal i d’oferir una agenda cultural, podent cobrir una part de les despeses de l’espai (lloguer i subministraments). També l’aposta agroecológica repercuteix en enfortir diferents iniciatives del territorio en defensa de la sobirania alimentària.

REPLICABILITAT

Com a proposta d’articulació d’un consum cooperatiu arrelat a les necessitats veïnals d’un barri i en la defensa d’un consum que aposta per l’agroecologia, en el marc d’un Ateneu, aquesta iniciativa es pot replicar a altres barris.

DADES DE CONTACTE