Cuidem les persones de les cooperatives (SEPRA SCCL)

SEPRA SCCL

Servei de prevenció aliè. Donen cobertura legal en matèria de seguretat i salut laboral. Són un servei extern a les empreses per complir els requisits legals en matèria de seguretat i salut en el treball.
A més ofereixen serveis específics derivats d’aquesta cobertura legal, per exemple, formació, plans d’emergència, etc..

Han evolucionat de formadors a facilitadors de la prevenció. Estan generant coneixement, materials i innovació per facilitar .
Tracten de cuidar molt les persones de la seva pròpia cooperativa. Passen un qüestionari LISTAS 21 , que és un mètode danès adaptat per avaluar psicosocialment l’organització i els riscos a partir de 21 indicadors. Aquest s’han de revisar cada 4 anys, però Sepra ho fa cada any.
Han generat dins de la seva cooperativa el Dia del bé comú, un cop al trimestre fan una activitat conjuntament tota la gent de la cooperativa.

 

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

A partir del 2003 es forma la cooperativa perquè qui la funda no està d’acord amb la prevenció que s’ofereix al país. La qüestió és que la prevenció que s’ofereix habitualment no és una prevenció per millorar la vida i la qualitat d’aquesta. Al principi, quan es forma la cooperativa no existeix un gran coneixement sobre aquest tema.
Abans de SEPRA havien creat Formatec dedicada a la formació, i aquesta serà la matriu de la futura Sepra.
Al 2013 es produeix un canvi, s’obren més com entitat i entren 7 socis nous. Ara estan implicant més sòcies i definint un pla estratègic per projectar un futur i un compromís social i polític.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

Sepra en implicar-se molt més en la Federació i en la XES han tingut cada cop més ressò. També tenen molt bona valoració del tercer sector. L’impacte és molt positiu entre clients dins del cooperativisme.
Agrupen empreses i sectors per discutir aspectes de seguretat i prevenció.

REPLICABILITAT

És replicable i els agradaria molt que es repliqués. Cal treballar més en l’associacionisme amb propostes de prevenció, ja que aquest sector està molt abandonat encara.
També estaria bé replicar aquest model en altres territoris. Sepra no vol créixer més, i en aquest sentit té problemes perquè els clients els accepten el 50% de les propostes que fan.

DADES DE CONTACTE

www.sepra.cat
jsamos@sepra.cat
Facebook https://www.facebook.com/sepra.formatecsccl
Twitter https://twitter.com/Seprascc
93 457 41 45
INNOVACIÓ EN L’ACTIVITAT