Cooperativitzar per a fer créixer el projecte (El Timbal)

EL TIMBAL

Primera Escola d’Arts Escèniques del país, fundada el 1969. Han passat pel centre més de 25.000 alumnes que avui són actors, actrius, ballarins, coreògrafs, directors, dramaturgs, professors o creadors. Desenvolupen l’activitat en tres línies diferenciades: la formació a professionals, la formació a les persones i la formació a organitzacions. El 2010, es transformà de Societat Limitada a Cooperativa de treball, incorporant l’equip docent com a sòcies treballadores o col·laboradores del projecte. El curs 2015-2016 inauguraren noves instal·lacions homologades pel Departament d’Ensenyament per poder impartir la formació oficial del cicle formatiu de grau superior en tècniques d’actuació teatral.

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

Expirava el contracte del local de l’Escola d’Arts Escèniques El Timbal, al carrer Portaferrissa, i la pressió immobiliària posava en risc el projecte. A més, per impartir un cicle formatiu de grau superior, requerien d’un local amb millors prestacions. Per a fer el salt, però, necessitaven 300.000 euros. Primer, els socis-treballadors ampliaren les seves aportacions fins a assolir un 20% del pressupost. També emeteren títols participatius a un interès del 2% i un retorn a tres anys, fins aconseguir 40.000 euros més. I aconseguiren un crèdit de la cooperativa de serveis financers Coop57, de 120.000 euros, concedit pels avals mancomunats i solidaris subscrits per amics i col·laboradors. Des de la gestoria Coopdemà es cercaren 95.000 euros, amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, la Fundació Seira i Gicoop. També es va negociar una pòlissa de crèdit amb la cooperativa Caixa d’Enginyers, de fins a 30.000 euros. La cooperativa d’arquitectura Lacol, finalment, cercà el nou local i s’encarregà de la reforma. El repte reeixí gràcies a l’esforç mancomunat de la base social de la cooperativa, la intercooperació amb altres entitats de l’ESS i l’aportació fonamental del sistema de finances ètiques i solidàries.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

Des que van donar el pas a cooperativa, incorporen de manera transversal els valors cooperatius al seu programa educatiu. Al Cicle Formatiu de Grau Superior d’interpretació enfoquen la vessant professionalitzadora a través de la forma cooperativa, posant en valor el treball col·lectiu per a la creació i producció d’espectacles teatrals. Fomenten l’organització de les companyies de manera horitzontal; canviant el model del triomf individual com a camí per assolir l’èxit en la professió pels valors cooperatius.

REPLICABILITAT

És una experiència d’intercooperació i transformació en cooperativa, replicable a projectes que necessiten ampliar la seva base social i una gran capitalització per a fer una inversió per a donar continuïtat a l’activitat (com en el seu cas, per la construcció del nou local) o bé per al creixement de l’activitat.

DADES DE CONTACTE