// encara no existeix? // Emprenedoria col·lectiva a la Barceloneta

GUINGUETA CHARLES DARWIN

La Guingueta Charles Darwin és una iniciativa d’emprenedoria comunitària, generadora d’activitat socioeconòmica, que té la voluntat d’impulsar i enfortir l’economia local sota valors de l’ESS, fomentant la maritimitat i el Mercat Social de la Barceloneta, i permetent la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat del territori.

La Guingueta Charles Darwin esdevé:
-Una oportunitat d’inserció laboral que millora l’ocupabilitat de les persones usuàries del PIOL (Punt d’Informació i Orientació de la Barceloneta), promovent itineraris de capacitació-ocupació i apostant per una ocupació digne i de qualitat.
-Un enfortiment de la xarxa comunitària i de participació que crea nous espais relacionals al barri de la Barceloneta i que regenera els vincles comunitaris.
-Una aposta per l’economia local del barri i pel barri que genera una activitat socioeconòmica d’impacte comunitari que resta al territori.
-Un impuls a l’economia social i solidària a la Barceloneta, un projecte que posa les necessitats de les persones i del territori per davant de lucre mitjançant un lideratge col·lectiu sota criteris democràtics, inclusius i sostenibles, i que té en el seu horitzó la transformació social.
-Un reconeixement a la cultura marítima del territori que promou i difon la maritimitat de la Barceloneta.
-Una defensa del medi ambient que incorpora criteris ecològics i de sostenibilitat per promoure la reducció de l’impacte ambiental.
En definitiva, esdevé un projecte d’emprenedoria col·lectiva dins l’àmbit de la restauració oferint una proposta no dirigida al turisme de masses, una proposta de qualitat arrelada al territori d’impacte territorial i comunitari.

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

La Barceloneta s’enfronta a una situació molt complexe: gentrificació, turisme de masses, especulació, expulsió del seu veïnat…
Des d’una mirada socioeconòmica la realitat ens mostra que les polítiques extractives pròpies del model capitalista s’apoderen de la riquesa generada al territori i expulsen cap a aquest tot allò negatiu que se’n pugui derivar. Aquest model econòmic no permet que la comunitat participi d’aquest desenvolupament, no té en compte les seves necessitats, no potencia que la comunitat se’n beneficiï i obliga que el territori carregui amb les externalitats negatives d’aquesta manera de fer economia.
La Guingueta Charles Darwin, projecte de Barceloneta Proa a la Mar, defensa un desenvolupament local elaborat per i amb la comunitat, de baix a dalt, per a què els territoris esdevinguin subjecte actiu, promovent que el veïnat sigui partícep de la seva economia local.

Davant aquest context, la Guingueta té la voluntat d’ajudar a capgirar aquesta situació…
-Defensant i reapropiant-nos de l’espai públic: viure l’espai públic com un espai propi, un espai de cohesió, un espai per generar comunitat.
-Fomentant una vida saludable: renaturalitzar l’entorn de la Guingueta i promoure un consum d’aliments variats, equilibrats i de qualitat.
-Sensibilitzant la ciutadania entorn un consum conscient: proveir la Guingueta de producte local, de temporada i de qualitat enfortint i posant en valor el comerç de proximitat.
-Promovent i difonent la cultura del mar: promoure i difondre la cultura marítima a través de la cuina marinera arrelada al territori.
-Fent un ús racional del recursos: prendre consciència del malbaratament alimentari i de les tres R (reutilitzar, reduir, reciclar) i socialitzar la gestió dels aliments i la gestió dels residus generats a la Guingueta.
-Garantint el bon govern: generar espais de democràcia interna i participació facilitant la informació per a garantir la qualitat i igualtat en la presa de decisions.
-Defensant el treball digne i de qualitat: dignificar els llocs de treball de les persones que s’ocupen en l’àmbit de la restauració.
-Fomentant un desenvolupament local i sostenible: fomentar un desenvolupament local amb i pel territori de forma sostenible sota paràmetres de l’economia social i solidària.
-Enfortint la participació comunitària i el treball en xarxa: esdevenint la Guingueta un punt relacional neuràlgic de cohesió, de participació i d’intercanvi, un nou espai que regeneri i enforteixi els vincles comunitaris de la Barceloneta.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

1.- Persones en situació d’atur: la Guingueta pretén ser un jaciment d’ocupació de qualitat continu que ofereixi una oportunitat de feina i capacitació durant un temps acotat, millorant l’ocupabilitat d’aquestes persones per què puguin retornar al mercat laboral convencional un cop viscuda l’experiència a la Guingueta. Els col·lectius a qui va dirigit el projecte de forma prioritària són joves pre-laborals, persones en situació d’atur de llarg durada i persones majors de 45 anys, amb un clar enfocament de gènere.
2.- Xarxa comunitària: el projecte de la Guingueta pretén enfortir la xarxa comunitària de la Barceloneta, esdevenint un punt relacional neuràlgic de cohesió, de trobada, d’intercanvi amb els veïns i veïnes del barri, així com amb tots els agents socioeconòmics de la Barceloneta. El projecte té una mirada àmplia donat que es tracta d’un projecte de gestió i de dinamització comunitària. Per tant l’objectiu, la finalitat i la voluntat és què hi participi un alt volum de persones del territori: entitats/iniciatives de l’ESS locals, col·lectiu d’artistes del barri, centres educatius, comerciants i restauradors de la Barceloneta, equipaments municipals…
3.- Iniciatives de l’ESS del territori: el projecte de la Guingueta té la voluntat d’impulsar l’economia local del territori visibilitzant i posant en valor totes les iniciatives socioeconòmiques d’economia social i solidària del barri de la Barceloneta en l’àmbit de la cultura, les cures, el consum, el turisme responsable, la memòria col·lectiva, etc que dinamitzaran el dia a dia de la Guingueta aportant un tret diferencial i un alt valor afegit al projecte socioeconòmic.
La participació de tots aquests agents es dona des de l’origen de la iniciativa (és tant important el què com el com), sota la metodologia del treball de processos on la voluntat és que tota la comunitat es senti partícep del projecte i se’l faci seu, portant a terme un lideratge de i amb la comunitat, promovent i enfortint l’economia social i solidària del barri de la Barceloneta.

REPLICABILITAT

La Guingueta Charles Darwin s’emmiralla en la XAREC i en totes aquelles iniciatives de la restauració que fan un aposta per donar una altra mirada i enfocament al sector. La Guingueta al mateix temps té la voluntat de poder inspirar a altres iniciatives de l’àmbit que vulguin portar a terme una proposta crítica i transformadora entorn la restauració i el turisme conscient.

DADES DE CONTACTE

La Barceloneta
http://placomunitaribarceloneta.org/
https://www.facebook.com/barcelonetaaproalamar/
proalamar@placomunitaribarceloneta.org